Nyt fra Kunstforeningen Det Ny Kastet


 

Vi vil gerne have jeres e-mail adresser (igen)

Til de medlemmer der ønsker henvendelser, herunder invitationer til ferniseringer, på e-mail, vil vi etablere et adressekartotek, som vi efterfølgende vil benytte os af.

For at blive en del af adressekartoteket bedes du/I gøre følgende:

Send en mail til medlemmer@detnykastet.dk og i emnefeltet skriver du/I: subscribe

Så får vi de nødvendige oplysninger.

Skulle du/I en dag ønske at blive slettet igen, sendes der en ny mail hvor der i emnefeltet står unsubscribe.

Skulle du ønske at blive slettet af selve medlemslisten eller har du spørgsmål, kan du med fordel anvende følgende mailadresse: bsh@brandtrevision.dk  -du kan også ringe på 29 32 96 21

Med venlig hilsen

Birger Hansen
Kasserer

 

 

 

Kære medlemmer i kunstforeningen Det Ny Kastet.

 Lad os bare sige det uden omsvøb – uden vores frivillige vagtkorps, ingen kunstforening.

Der er jo allerede et trofast korps af vagter, men bestyrelsen ønsker at udvide antallet af vagter, med henblik på at kunne aflaste de nuværende.

Vi bringer derfor denne opfordring, i overbevisning om at flere melder sig.

Hvordan bliver jeg vagt?               Du henvender dig f.eks. til Henning på: henning@vognstrup.dk eller på mobil   26 36 60 46

                                                   – eller til en anden i bestyrelsen.

Er der meget jeg skal lære?          Nej, nej. Nye vagter vil blive introduceret, enten sammen med en nuværende vagt, eller/og ved en hyggelig sammenkomst med fælles introduktion.

Hvor ofte skal jeg sidde vagt?       Det kan svinge, alt efter antallet og længde af udstillinger, men det er vores mål at man højest benyttes til hver anden udstilling. Men det afhænger naturligvis af, hvor mange nye vagter der bakker op om vores appel.

Hvad så, når jeg sidder dér?         Når du ellers har åbnet div. døre, og tændt for lyset, så nyd bare resten af tiden. Byd de besøgende velkommen, fordyb dig i udstillingen, nyd udsigten over torvet og gågadens mylder, læse, strikke, eller tag din bærbare med, og gå på nettet på husets bredbånd.

Kunstforeningen vil kvittere for den frivillige indsats, ved at invitere vagter til en hyggelig årlig sammenkomst. Her vil en to-tre stykker fra bestyrelsen dække op i den gamle byrådssal, og kræse for vagterne i et par timer, med et passende traktement. En sådan aften vil bestyrelsen naturligvis lytte til vagternes høstede erfaringer, lige som man også vil benytte den til at orientere om kommende udstillinger, og anden nyttigt information.

 Venlig hilsen bestyrelsen.

 

 

DONATION
Kunstforeningen Det Ny Kastet har fået den meget flotte donation på 6 store værker (tegninger) udført af kunstneren Karen Ellehauge. Disse kan indtil videre ses på Thisted sygehus, den ny afdeling.
Jørgen Ellehauge, Vangså, har doneret værkerne.

Karen Ellehauge 

Karen Ellehauge (1948 – 2008)

Keramiker og billedkunstner.

 

Karen var cand.mag. med billedkunst og kunsthistorie som fag. Efter at have undervist på Holstebro Gymnasium i nogle år begyndte hun i 1984 at arbejde på fuld tid som kunstner.

De første former hun arbejdede med var skåle, senere lukkede hun skålene og vejen var åbnet til mere skulpturelle værker i stentøj.

Samtidig arbejdede hun med tegninger som tog udgangspunkt i brudstykker af den menneskelige krop.

Karens værker bærer præg af et intenst arbejde med formen og en stræben efter det æstetisk perfekte.

 

 

Fra 1985 til slut 90-erne udstillede Karen sine værker hos mange kunstforeninger i Danmark.

Hun deltog på Charlottenborg, såvel i forårs- som efterårsudstilling og var i nogle år censor på Charlottenborgs censurerede forårsudstilling.

Hun udstillede i Paris: på Le Génie de la Bastille i 1991 og på Salon de la Jeune Peinture i 1992.

I 1993 deltog hun i en censureret udstilling i Toyamura, Japan, med en af sine keramiske skulpturer